osteosarkom

 

NCT ID Forskning Preklinik Fas 1 Fas 2 Fas 3 NDA Ansökan MAA
Osteosarkom
02383901 ISO-MTX-OB1, En retrospektiv icke-interventionsstudie för att karaktärisera folat räddningsbehandling i osteosarkom med patienter som behandlas med HDMTX (FORTO). Se detaljer
Resultat tillgängliga
01987102 ISO-MTX-003, Fas I/II multicenter-prövning för att identifiera den dos av Modufolin® med den mest gynnsamma säkerhetsprofilen och bekräftade förmåga att lindra toxicitet hos osteosarkom-patienter som fått höga doser av metotrexat. Se detaljer
Pågående

OSTEOSARKOM – DEN VANLIGASTE TYPEN AV PRIMÄR SKELETTCANCER

Osteosarkom är den vanligast förekommande histologiska formen av primär skelettcancer och är vanligast hos barn och unga. Likt benceller (osteoblaster) i ett vanligt ben, så bildar cancercellerna en benmatris med skillnaden att benmatrisen i ett osteosarkom är inte lika stark som normal benstruktur.

Hos barn och unga så förekommer osteosarkom vanligtvis i områden där benet växer snabbt, som till exempel nära ändarna av rörbenen. De flesta tumörerna utvecklas runt knän, antingen i den nedre delen av lårbenet eller övre delen av skenbenet. Överarmens ben, nära axeln, är den näst vanligaste delen att drabbas. Osteosarkom är dock inte begränsat till vissa delar utan kan utvecklas i alla former av ben, inklusive bäckenbenet, axlarna, och käken. Detta gäller särskilt hos äldre individer.

HDMTX ”RESCUE THERAPY” MED MODUFOLIN®

Högdosbehandling med metotrexat (HDMTX) är en vanlig behandling av osteosarkom. Metotrexat utövar sin kemoterapeutiska effekt genom att motverka och konkurrera med folat i cancercellerna, vilket resulterar i en folatbrist som leder till celldöd. För att rädda cellerna från toxiciteten används folatbaserade terapier för att stoppa den toxiska effekten som höga doser av metotrexat orsakar. Den folatbaserade terapin leukovorin är idag standardbehandling för denna typ av behandling, som brukar benämnas som ”rescue therapy”.

I sin roll som den aktiva metaboliten av alla kliniskt använda folatbaserade terapier, kräver Modufolin® ingen metabol aktivering för att åstadkomma sin effekt och Isofol utvärderar därför Modufolin® som en möjlig ersättningsprodukt för gängse behandling. Fördelen över leukovorin är att Modufolin® inte är beroende av metabolisk aktivering. Detta kan på lång sikt förbättra förutsättningarna för patienter med osteosarkom.

  • Fem personer, i studien ISO-MTX-003, har avancerat till nästa behandlingscykel efter positiv respons med Modufolin(R) efter högdosbehandling med metotrexat.

Mer information: