Osteosarkom

 

NCT ID Forskning Preklinik Fas 1 Fas 2 Fas 3
Osteosarkom
02383901 ISO-MTX-OB1, en registerstudie för att undersöka hur räddningsbehandling med folater hos patienter med osteosarkom fungerar i klinisk  Clinical Trial länk
Resultat tillgängliga
01987102 ISO-MTX-003, Fas I/II multicenter-prövning för att identifiera Modufolin®-dos som skall användas i fortsatt klinisk utveckling för osteosarkomindikationen. Clinical Trial länk
Pågående

OSTEOSARKOM – DEN VANLIGASTE TYPEN AV PRIMÄR SKELETTCANCER
Osteosarkom är den vanligaste formen av primär skelettcancer (primär betyder att sjukdomen startar i skelettet) och är vanligast hos barn och unga. Likt benceller (osteoblaster) i ett vanligt ben, så bildar cancercellerna också ben men med skillnaden att ”benet”i ett osteosarkom är inte lika starkt som normalt.
Hos barn och unga så förekommer osteosarkom vanligtvis i områden där benet växer snabbt, som till exempel nära ändarna av de långa benen i armar och ben. De flesta tumörerna utvecklas runt knät, antingen i den nedre delen av lårbenet eller övre delen av skenbenet. Överarmens ben, nära axeln, är den näst vanligaste delen att drabbas. Osteosarkom kan dock utvecklas i alla ben, inklusive bäckenbenet, axlarna, och käken. Detta gäller särskilt hos äldre individer.

HDMTX ”RESCUE THERAPY” MED MODUFOLIN®

Högdosbehandling med metotrexat (HDMTX) är en vanlig behandling av osteosarkom. Metotrexat utövar sin kemoterapeutiska effekt genom att motverka och konkurrera med folat i cancercellerna, vilket resulterar i folatbrist som leder till celldöd. För att rädda icke-tumörceller används folatbaserade läkemedel för att stoppa den toxiska effekten som höga doser av metotrexat orsakar. Läkemedlet leukovorin är idag standardbehandling för denna typ av behandling, som brukar kallas ”rescue therapy”.

Modufolin är den aktiva metaboliten av alla kliniskt använda folatbaserade läkemedel och kräver ingen metabol aktivering för att åstadkomma effekt och Isofol utvärderar därför Modufolin® som en möjlig, mer effektiv ersättningsprodukt för de i dagsläget tillgängliga folatbaserade läkemedlen. Detta kan på lång sikt förbättra förutsättningarna för patienter med osteosarkom. I proof of concept-studien ISO-MTX-003, har 8 patienter I åldrarna 13-18 behandlats. 4 patienter med dosen 15 mg/m2 och 4 patienter med 7,5 mg/m2.Studieresultaten visar att Modufolin fungerar väl som rescuebehandling till osteosarkompatienter som fått högdosmetotrexat. 15 mg/m2 dosen är den Modufolindos som kommer att användas i fortsatt klinisk utveckling för osteosarkomidikationen.

Fem personer, i studien ISO-MTX-003, har avancerat till nästa behandlingscykel efter positiv respons med Modufolin(R) efter högdosbehandling med metotrexat.

Mer information:.