Kolorektalcancer

NCT ID Forskning Preklinisk Fas 1 Fas 2 Fas 3 NDA Ansökan MAA
Kolorektalcancer
01681472 ISO-CC-002, Fas I/II. Farmakokinetisk och farmakodynamisk klinisk prövning av Modufolin® itumörvävnad, närliggande slemhinna och plasma hos patienter med koloncancer.. Se detaljer.
Avslutad
02244632 ISO-CC-005, Fas I/II Modufolin® i kombination med 5-Fluorouracil enskilt eller tillsammans med Oxaliplatin eller Irinotecan patienter med koloncancer.
Pågående
01397305 ISO-MC-091, Fas I/II, utökad förstudie där pemetrexed ges tillsammans med Modufolin® till patienter som inte tidigare har behandlats med kemoterapi och som har nydiagnostiserats med ändtarmscancer som bedöms vara opererbar. Se detaljer
Avslutad

KOLOREKTALCANCER

Kolorektalcancer startar i tjocktarmen (kolon) eller ändtarmen. Cancerformerna kan även benämnas tjocktarmscancer (koloncancer) eller ändtarmscancer, beroende på var utvecklingen började. Tjocktarmscancer och ändtarmscancer är ofta grupperade då de har ett flertal gemensamma drag. Sjukdomsfallen uppkommer oftast vid hög ålder eller på grund av riskhöjande livsstilsfaktorer medan ett fåtal av fallen beror på underliggande genetiska sjukdomar. Kolorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen, som påverkar både män och kvinnor, och är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall.

SAMTLIGA AV DAGENS MARKNADSGODKÄNDA FOLATBASERADE LÄKEMEDEL ÄR SÅ KALLADE PRODROGER SOM KRÄVER ATT KROPPEN OMVANDLAR DESSA FÖR ATT ÅSTADKOMMA EN KLINISK EFFEKT.

Grundstommen för den vanligaste standardbehandlingen av kolorektalcancer är en kombination mellan 5-fluorouracil (5-FU) och folatbehandling (leukovorin eller levoleukovorin). DNA-syntes kräver tillgång till DNA-byggstenen 5-dTMP och ett fungerande TS-enzym som tillsammans med den aktiva metaboliten hos folatbehandlingen bildar ett tertiärt komplex. 5-FU verkar genom att blockera TS-enzymet och när folatbehandling tillsätts ökar effekten av 5-FU från 10% till 30%. Av detta skäl ingår folater i nästan alla behandlingsalgoritmer inom kolorektalcancer (t.ex. FOLFOX, FOLFIRI, 5-FU/LV).

MODUFOLIN® – KRÄVER INGEN METABOLISK AKTIVERING FÖR ATT UTÖVA SIN EFFEKT

Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Genom att isolera och lyckas producera den aktiva metaboliten har Isofol skapat en unik produkt som inte kräver att patienter har ett visst genuttryck för att fungera optimalt. Av samma skäl har Modufolin® möjlighet att ersätta all folatbaserad behandling som används kliniskt inom kolorektalcancer idag.

  • Inga biverkningar kopplade till Modufolin® har observerats vid någon doseringsnivå (10-500 mg/m2) bland de 240 stycken administreringarna som gjorts i kliniska prövningar (ISO-MC-091, ISO-CC-002).
  • Inga biverkningar kopplade till, eller förvärrade av, Modufolin® har rapporterats för de 17 första patienterna med metastaserad kolorektalcancer som behandlats med standarddoser av 5-FU, oxaliplatin, irinotekan och Modufolin® vid 30 och 60 mg/m2, i studien ISO-CC-005.

Farmakokinetiska och farmakodynamiska utvärderingar Modufolin® i plasma, tumör- och närliggande slemhinna i patienter med koloncancer stödjer rationalen för Modufolin® och dess fördelar.

Methylene THF ([6R]-MTHF) levels in Mucosa
Methylene THF ([6R]-MTHF) levels in Tumor
Betydligt högre koncentrationer av metylen-tetrahydrofolat observerades i tumörvävnad efter två ekvimolära dosnivåer av Modufolin® eller leukovorin, för att testade doser (variansanalys, P = 0,0017).

Alla dagens marknadsgodkända folatbaserade läkemedel, såsom leukovorin, kräver att kroppen enymatiskt omvandlar dessa till den aktiva metabolit som står för den kliniska effekten. Den aktiva substansen i Modufolin® är den biologiskt aktiva metaboliten.

colo_surday
Resultat från en genexpressionsstudie visar en tydlig korrelation mellan uttrycksnivåer av gener som är involverade vid denna flerstegsaktivering, hos patienter med metastaserad kolorektalcancer, och antalet överlevande patienter efter behandling med 5-FU/LV.
  • Efter sex månader, kunde en statistisk sannolikhet för överlevnad hos patienter med lågt genuttryck bestämmas till 50% medan patienter med högt genuttryck istället var 67%. Resultatet indikerar att patienter med högt genuttryck har 33% högre sannolikhet att överleva.
  • Samma bedömning efter arton månader indikerade en statistisk sannolikhet för överlevnad hos patienter med lågt genuttryck till 15% och hela 35% för patienter med höga uttrycksnivåer. Resultatet innebär att patienter med högt genuttryck därför hade över 100% högre sannolikhet att överleva.
Dessa resultat visar att sannolikheten för att överleva tre år är 30% högre hos patienter med högt genuttryck, av de gener som är involverade vid flerstegsaktiveringen, än de med låga uttrycksnivåer.

 

surv_years