Ägare

Isofols aktie handlas på Nasdaq First North Premier (ISOFOL)

Största ägare (2017-12-31)

10 Största ägarna

Kapital (%)

Biofol AB

10,77%

Handelsbanken Fonder

8,17%

Peak Partners

5,64%
Danica Pension 3,54%
Swedbank Robur Fonder 3,27%
Yield Life Science AB (publ) 3,07%
Rhenman Healthcare Equity L/s 2,50%
Svenska Handelsbanken AB for PB 2,45%
Urus AB 2,35%
AFA Försäkring 2,22%