Pre-Börsnotering Ägare

Isofol är idag ett börsbolag som handlas på Nasdaq First North Premier och därmed har en blandning av stora och små ägare

Ägare av Isofol Medical AB vid börsnotering:

Yield life Science AB

Yield är ett listat investeringsbolag som utvecklar en portfölj av företag inom läkemedel och medicinteknik med potential för kraftig värdetillväxt.

För mer information om Yield Life Science vänligen besök www.yield.nu

Recipharm

Recipharm är en av Europas ledande CDMO-företag (contract development and manufacturing organization) inom läkemedelsindustrin med cirka 1 500 anställda. Företaget erbjuder tillverkningstjänster för läkemedel i en rad olika doseringsformer, produktion av kliniskt prövningsmaterial och produktutveckling av läkemedel. Recipharm tillverkar för närvarande mer än 200 olika produkter till både stora läkemedelsföretag som små forsknings- och utvecklingsföretag. Recipharms omsätter cirka 2,1 miljarder kronor och bolaget har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Sverige, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Spanien. Huvudkontoret är belagt i Jordbro, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm.

För mer information om Recipharm, vänligen besök www.recipharm.com

Affärsängelnätverk

Isofol har huvudsakligen finansierats innan börsnoteringen av företagsänglar sedan starten 2008. Investerarnätverket som är uppbyggt kring Isofol består idag av mer än 100 personer, främst entreprenörer och ledande företagsledare. Nätverket har också aktiva nyckelspelare både i bolagets styrelsen och företagsledningen. Nätverket bidrog initialt med mindre investeringar på cirka 5-10 MSEK under de första rundorna i de tidiga utvecklingsstadier men har under endast 2016 investerat 60 miljoner kronor i bolaget.  Totalt har nätverket investerat 200 miljoner kronor i Isofol.