Ägare

Isofols aktie handlas på Nasdaq First North Premier (ISOFOL)

Största ägare (2017-08-13)

10 Största ägarna

Kapital (%)

Biofol AB

10,77%

Handelsbanken Fonder

7,98%

Peak Partners

6,18%
Danica Pension 3,50%
Swedbank Robur Fonder 3,27%
Yield Life Science AB (publ) 3,07%
Svenska Handelsbanken AB for PB 2,45%
Urus AB 2,35%
AFA Försäkring 2,22%
Recipharm Venture Fund AB 2,20%