Ägare

Isofols aktie handlas på Nasdaq First North Premier (ISOFOL)

Största ägare (2018-06-30)

10 Största ägarna

Kapital (%)
Biofol AB 10,78%
Handelsbanken Fonder 8,87%
Peak Partners 4,30%
Swedbank Robur Fonder 3,23%
Danica Pension
2,55%
Rhenman & Partners Asset Management 2,46%
Svenska Handelsbanken AB for PB 2,39%
Urus AB 2,32%
Peak AM Alternative Investments 2,19%
Recipharm Venture Fund AB 2,17%