Inbjudan till bolagspresentation och informationstillfälle

Inbjudan till bolagspresentation och informationstillfälle
november 28, 2017 Admin Isofol

november 28, 2017

Inbjudan till bolagspresentation och informationstillfälle

Isofol Medical AB (publ) välkomnar bolagets aktieägare att bekanta sig med den nya ledningsgruppen i samband med en kortare bolagspresentation.

Med anledning av Isofols nyligen publicerande 9-månaders rapport önskar bolagets styrelse och ledningsgrupp att bjuda in intresserade aktieägare till ett informationstillfälle. Vi kommer att hålla en  kortare bolagspresentation med sammanfattning av 9-månadersrapporten. Vi kommer även berätta om den pivotala (registreringsgrundande) studie som Isofol startar upp i kolorektal cancer under första hälften av 2018  samt de resultat bolaget hittills erhållit från pågående studier rörande effektiviteten av Modufolin®. Samtidigt får deltagarna möjligheter att ställa frågor till CEO Anders Rabbe, CMO (Chief Medical Officer) Karin Ganlöv, CCO (Chief Commercial Officer) Sven Erickson och nyrekryterade CFO (Chief Financial Officer) Gustaf Albèrt. Evenemanget kommer att gå av stapeln kl 15:00 den 8e december på Isofols kontor (Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg)  och vi bjuder även på enklare dryck och förtäring.

För att deltaga så är ni varmt välkomna att anmäla er till Lena Hölscher, Business Support Manager via hennes mejl: lena.holscher@isofolmedical.com.

Varmt välkomna!

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB

E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500

Om Modufolin®

Modufolin® (aktiv substans: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter. Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos patienter. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga förmåga att omvandla folater och utvärderas för närvarande i en klinisk fas 2-studie.

Om Isofol Medical AB                                                                                                                                                  

Isofol Medical AB är ett onkologibolag som bedriver klinisk utveckling av Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat vid osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktion. Isofol Medical AB handlas på NASDAQ First North Premier. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

www.isofol.se