Historia

b_gIsofols Historia

Isofol Medical AB grundades år 2008 baserat på ett forskarsamarbete mellan professor Bengt Gustavsson och Merck & Cie, världens ledande tillverkare av folatbaserade terapier. År 1978 upptäckte forskarlaget att den folatbaserade behandlingen leukovorin (LV) signifikant ökade effekten av den cytostatiska antimetaboliten fluorouracil (5-FU). Upptäckten har senare lett till att kombinationen 5-FU/LV nu utgör grundstommen för behandlingen av kolorektalcancer.

Professor Gustavsson formulerade hypotesen att anledningen till att bara ett fåtal av hans patienter svarade helt på leukovorin-behandlingen berodde på deras genetiska förmåga att enzymatiskt omvandla och metabolt aktivera behandlingen. Tillsammans med Merck & Cie lyckades forskarna slutligen att framställa en stabil racemisk blandning av l- och d-formerna av den aktiva metaboliten för leukovorin. Trots att många dömde ut det som omöjligt lyckades Merck & Cie efter en lång utvecklingsprocess, år 2005, att tillverka en stabil icke-racemisk form av den aktiva metaboliten. Den nyutvecklade substansen är nu den aktiva ingrediensen i Modufolin®.

För att bekräfta den ursprungliga hypotesen, designades ett utvecklingsprogram där den aktiva substansen av Modufolin® kunde prövas kliniskt. Programmet var kostsamt och för att finansiera utvecklingen samt möjliggöra en eventuell kommersialisering grundades Isofol Medical AB. Grundarna då var professor Gustavsson och Yield Life Science (publ) AB och har sedan dess växt. Fram till 2016 hade över hundra nya aktieägare tillkommit i ett hopp om att realisera visionen om att förbättra effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter.

Isofol har påbörjat en kombinerad fas I och II klinisk studie för att bekräfta fördelarna av Modufolin® som kombinationsbehandling mot cancer. Modufolin® har i hittills påvisat en fördelaktig säkerhetsprofil efter flertalet patienter har behandlats och Isofol avser att inleda ISO-CC-007-studien för att påvisa effekten av Modufolin® vid behandling av patienter med kolorektalcancer.

 

Company timeline

 • 1978
  1970
  Behandlingsalgoritmen 5FU-LV upptäckts av professor Bengt Gustavsson.
 • 1993
  1970
  Racemisk behandling av MTHF syntetiseras av Merck & Cie
 • 2005
  1970
  En stabil, icke-racemisk form av den aktiva metaboliten i Modufolin® tillverkas av Merck & Cie.
 • 2008
  1970
  Isofol Medical AB grundas.
 • 2010
  1970
  Svenska läkemedelsverket godkänner Isofols första kliniska prövning. Isofol Medicals första patentfamilj godkänns i Europa.
 • 2011
  1970
  Isofol Medical påbörjar kliniska fas I och fas II prövningar med Modufolin®
 • 2012
  1970
  Isofol Medical får godkännande att påbörja en randomiserad, klinisk, fas I/II, farmakokinetisk och farmakodynamisk prövning med Modufolin® i patienter med koloncancer.
 • 2013
  1970
  Isofol ingår ett exklusivt leverantörs- och licensavtal med Merck KGaA och Merck & Cie för användning av Modufolin® i cancerbehandling.
 • 2014
  1970
  Exklusivt samarbete med Recipharma för kommersiell produktion av Modufolin®.
 • 2015
  1970
  Patent för användning och den kemiska strukturen för Modufolin® godkänns av det amerikanska patentverket.
 • 2016
  1970
  Isofol Medical validerar sin kliniska utvecklingsplan för Modufolin® med FDA och EMA.