Finansiell och Event kalender

Finansiella datum och inplanerade events 2017

Bokslutskommuniké 2016

17 mars

Årsredovisning 2016

Tillgänglig Vecka 18

Kvartalsrapport för januari-mars 2017

16 maj

Årsstämma 2017

16 maj
ASCO Annual Meeting 2017 2-6 juni
Småbolagsdagen 2017 12 juni
ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2017 28 juni
Halvårsrapport 2017 21 augusti
SALSS, The Swedish-American Life Science Summit 23-25 augusti
Pareto Securities’ 8th Annual Health Care Seminar 7 september
ESMO 2017 Congress 8-12 september
The 38th Meeting Of The Scandinavian Sarcoma Group
20-22 september
Kvartalsrapport för januari-september 2017 20 november
Redeye Life Science Seminar 24 november
Stora Aktiedagen Göteborg 2017 27 november
French-Swedish Life Science Day 2017 14 december
J.P. Morgan 36th Annual Healthcare Conference 2018 8-11 januari 2018