Ersattningsutskottet

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet består av Jonas Pedersén ordförande för utskottet, och styrelseledamöterna Bengt Gustavsson och Jan-Eric Österlund.

Ersättningsutskottet har följande huvudsakliga ansvarsområden:

  • Lämna förslag till styrelsen angående beslut om ersättning, principer för dessa och övriga anställningsvillkor.
  • Analysera och bedöma rörliga ersättningar, både pågående och som avslutats under året, för bolagsledningen.
  • Utvärdera och övervaka att riktlinjer för ersättning följs som årsstämman enligt lag är skyldig att upprätta.