Isofol har öppnat fem ytterligare studiecentra i ISO-CC-005-studien i vilken Modufolin® utvärderas för behandling av kolorektalcancer

Isofol har öppnat fem ytterligare studiecentra i ISO-CC-005-studien i vilken Modufolin® utvärderas för behandling av kolorektalcancer
juni 21, 2017 Admin Isofol

juni 21, 2017

Isofol har öppnat fem ytterligare studiecentra i ISO-CC-005-studien i vilken Modufolin® utvärderas för behandling av kolorektalcancer

Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att det sista av fem ytterligare studiecentra har öppnats i Grekland som nu är redo att ta emot patienter i ISO-CC-005-studien. Centrena öppnades för att säkerställa rekryteringshastigheten i studien samt ge fler läkare möjlighet att bekanta sig med Modufolin® innan starten av den stundande registreringsstudien, ISO-CC-007, vilken beräknas starta i slutet av 2017.

ISO-CC-005 är en klinisk fas I / II-studie vars målsättning är att identifiera den dos av Modufolin® som skall användas i den fortsatta kliniska utvecklingen. Studien utvärderar fyra olika doser av Modufolin® i kombination med 5-FU och oxaliplatin och / eller irinotekan hos patienter med stadium IV av kolorektalcancer. Dosvalet bestäms av hur väl de olika doserna tolereras samt av biverkningsprofilen. Isofol har nu framgångsrikt öppnat det sista av fem ytterligare studiecentra i Grekland och centrat är nu redo att ta emot patienter. Öppnandet av studiecentren är en del av Isofols plan för att säkerställa den planerade rekryteringshastigheten i studien samt att erbjuda fler läkare möjlighet att bekanta sig med Modufolin®.

Jag är väldigt glad över det positiva respons vi fått från läkare i Grekland och vi har framgångsrikt öppnat fem ytterligare studiecentra i ISO-CC-005-studien. Engagemanget som dessa läkare har utstrålat för möjligheten att bekanta sig med Modufolin® är mycket positivt för den kommande registreringsstudien ISO-CC-007 som vi just nu intensivt förbereder”, säger Anders Rabbe, VD för Isofol Medical.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Rabbe, VD, Isofol Medical AB
Email: anders.rabbe@isofolmedical.com
Telefon: +46 (0)707 646 500

Om Modufolin®
Modufolin® (aktiv substans: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter. Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos en patient. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga förmåga att omvandla folater och utvärderas för nuvarande i två kliniska fas 2-studier.

Om Isofol Medical AB
Isofol Medical AB är ett onkologibolag som kliniskt utvecklar Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktionsförmåga. Isofol Medical AB handlas på NASDAQ First North Premier. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.
www.isofol.se