Biostock publicerar artikel om Isofol

Biostock publicerar artikel om Isofol
oktober 19, 2017 Admin Isofol

oktober 19, 2017

Biostock publicerar artikel om Isofol

Artikel: Isofol utvecklar alternativ för en halv miljon cancerpatienter

”Varje år behandlas över en halv miljon människor i USA, Europa och Japan med folatbaserade läkemedel, vilket motsvarar en högre andel än för några andra cancerläkemedel. Svenska Isofol Medicals primära läkemedelskandidat Modufolin är ett nytt folatbaserat läkemedel med egenskaper som skiljer sig från redan marknadsförda läkemedel. Med högre effekt, färre biverkningar och den viktiga egenskapen att inte vara begränsad av ärftliga faktorer som övriga läkemedel i denna klass, hoppas Isofol kunna bryta ny mark på ett i övrigt väl genomforskat område.Nyligen slöt bolagen IPharma och Mologen ett avtal om en läkemedelskandidat med tydlig parallell till Modufolin, då även denna kandidat skall genomgå pivotala – d.v.s. direkt marknadsförberedande – studier inom kolorektal cancer.” skriver Biostock

   

Hela artikeln finns att läsa här: https://www.biostock.se/2017/10/isofol-utvecklar-alternativ-for-en-halv-miljon-cancerpatienter/