Isofol meddelar att ett abstract rörande effekt av Modufolin® vid behandling av kolorektalcancer presenteras på ASCO-GI 2018

Isofol meddelar att ett abstract rörande effekt av Modufolin® vid behandling av kolorektalcancer presenteras på ASCO-GI 2018
november 27, 2017 Admin Isofol

november 27, 2017

Isofol meddelar att ett abstract rörande effekt av Modufolin® vid behandling av kolorektalcancer presenteras på ASCO-GI 2018

Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstract rörande effekt av Modufolin® vid behandling av kolorektalcancer har godkänts för presentation på ASCO-GI 2018. Symposiet går av stapeln den 18-20 januari i San Fransisco, USA. Det godkända abstractet beskriver interimresultat från den pågående ISO-CC-005-studien där Modufolin® utvärderas tillsammans med 5-FU, irinotecan och oxaliplatin med eller utan bevacizumab i metastaserad kolorektalcancer.

Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstract har godkänts för presentation på nästa års gastrointestinala (GI) cancer symposium som anordnas av American Society of Clinical Oncology (ASCO). Symposiet kommer att äga rum den 18-20 januari i San Francisco och är ett onkologiskt specialistforum syftande till att sprida vetenskapliga rön till läkare och forskare inom GI sfären. Abstraktet kommer att offentliggöras av ASCO den 16 januari kl 17:00 EST (Eastern Standard Time) via meetinglibrary.asco.org.

Det godkända abstractet beskriver interimresultat från Isofols pågående fas I/II multicenterstudie ISO-CC-005 hos patienter med metastaserad kolorektalcancer. Studiens huvudsakliga målsättningen är att utvärdera säkerhet och tolerabilitet för Modufolin® i fyra dosnivåer hos patienter som behandlas med 5-FU/folat ensamt, eller i kombination med irinotecan eller oxaliplatin ± bevacizumab.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Rabbe, CEO, Isofol Medical AB

E­mail: anders.rabbe@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)707 646 500

Karin Ganlöv, CMO, Isofol Medical AB

E­mail: karin.ganlov@isofolmedical.com

Telefon: +46 (0)702 433 750

 Om Modufolin®

Modufolin® (aktiv substans: [6R]-5,10-methylenetetrahydrofolate) är ett nytt folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cancerbehandling med antimetaboliter. Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Till skillnad från dessa kräver inte Modufolin® metabol aktivering för att åstadkomma en klinisk effekt hos patienter. Det gör behandlingen oberoende av patientens ärftliga förmåga att omvandla folater och utvärderas för närvarande i en klinisk fas 2-studie.

Om Isofol Medical AB                                                                                                                                                  

Isofol Medical AB är ett onkologibolag som bedriver klinisk utveckling av Modufolin® som ett förstahandsval vid behandling av spridd kolorektalcancer och som standardterapi vid högdosbehandling med metotrexat vid osteosarkom. Genom ett världsomfattande, exklusivt licensavtal innehar Isofol Medical kommersialiseringsrättigheterna till Modufolin® samt tillgång till Merck KGaAs (Darmstadt, Tyskland) patentskyddade tillverkningsprocess och produktion. Isofol Medical AB handlas på NASDAQ First North Premier. Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

www.isofol.se