Arkiv

 • aside

  Nya forskningsresultat stärker Isofols rational och motivering till att genomföra den pivotala ISO-CC-007 studien

  Isofol Medical AB (publ) rapporterade idag att resultat från en akademisk samarbetspartner har presenterats under föregående vecka vid ESMO-GI. Resultaten…

  by
 • aside

  Isofol har öppnat fem ytterligare studiecentra i ISO-CC-005-studien i vilken Modufolin® utvärderas för behandling av kolorektalcancer

  Isofol Medical AB (publ) meddelar idag att det sista av fem ytterligare studiecentra har öppnats i Grekland som nu är…

  by
 • aside

  Isofol presenterar på Småbolagsdagen 12 juni 2017

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att VD Anders Rabbe kommer under Småbolagsdagen den 12 juni presentera Isofol samt den senaste…

  by
 • aside

  Isofol meddelar att ett abstract har publicerats inför årets ASCO-kongress

  Isofol Medical AB (publ), ett kliniskt onkologibolag, meddelar att ett abstract som beskriver utfallet från en retrospektiv observationsstudie har publicerats…

  by
 • aside

  Isofol godkänt för presentation av abstract på årets ASCO-kongress

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att ett abstract har godkänts för att presenteras på årets möte av American Society of…

  by
 • aside

  Investerarbrevet publicerar artikel om Isofol

  ”Med en välfylld kassa kan läkemedelsbolaget Isofol accelerera utvecklingen. En avgörande klinisk studie av bolagets läkemedelskandidat är planerad till senare…

  by
 • aside

  Välkommen till Isofols årsstämma

  VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ISOFOL MEDICAL AB (PUBL) Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den…

  by
 • aside

  Isofol har framgångsrikt avslutat ISO-MTX-003-studien i vilken Modufolin utvärderas som räddningsterapi (rescue therapy)

  Isofol Medical AB tillkännagav idag att studien ISO-MTX-003, som utvärderar Modufolin som räddningsterapi (efter två cycler med HDMTX-behandling), har avslutats.…

  by
 • aside

  Isofol Medical offentliggör utfallet av Erbjudandet – handel på Nasdaq First North Premier inleds idag

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN,…

  by
 • aside

  Inbjudan: Isofol kommer presentera sin planerade börsnotering i Stockholm 29 mars

  I samband med den planerade börsnoteringen av Isofol Medical på Nasdaq First North Premier vill vi härmed inbjuda in er till…

  by
 • aside

  Inbjudan: Isofol kommer presentera sin planerade börsnotering i Göteborg 22 mars

  I samband med den planerade börsnoteringen av Isofol Medical på Nasdaq First North Premier vill vi härmed inbjuda in er till…

  by
 • aside

  Notering av Isofol Medical på Nasdaq First North Premier och offentliggörande av prospekt

  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan,…

  by
 • aside

  ISOFOLS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2016

  Fjärde kvartalet (oktober – december) 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0) och övriga rörelseintäkter till 81 TSEK (74). Resultat…

  by
 • aside

  ISOFOL AVSER ATT NOTERAS PÅ NASDAQ FIRST NORTH PREMIER

  För fullständigt pressmeddelande följ länken http://isofol.se/sv/borsnotering För ytterligare information, kontakta: Anders Rabbe, VD, Isofol, Tel +46 70 764 65 00, E-post:…

  by
 • aside

  ISOFOL ANSÖKER OM VIKTIGT PATENT I USA

  Isofol Medical AB (publ) meddelar att en ny patentansökan lämnats in, den 14 februari, 2017, till det amerikanska patentverket (US…

  by
 • aside

  EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ISOFOL MEDICAL AB

  Aktieägarna i Isofol Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 februari 2017 klockan 17.00 i Isofols…

  by