Professor Anders Vedin

Professor Anders Vedin

Senior scientific & regulatory advisor

Anders är verksam som rådgivare inom bioteknik- och läkemedelsindustrin.

Han har tidigare haft ledande befattningar inom Astra-gruppen, där han ledde utveckling och lansering av flera globala försäljningssuccéer. Han har varit aktiv som ordförande i ett flertal börsnoterade och privatägda life science-företag och har tidigare även varit vice rektor över den Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Anders är för nuvarande styrelsemedlem i QuiaPEG AB och ordförande i Integrative Research Laboratories Sweden AB.

Anders började som forskningschef på Isofol Medical år 2012.

Födelseår: 1942

Innehav*: 235 247 aktier och 0 teckningsoptioner

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Nej

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget