Pia Lisjö

Pia Lisjö

Global Clinical Trial Manager

Pia är ansvarig för den operativa verksamheten och genomförandet av kliniska studierna med Modufolin® inom osteosarkom. Pia har tidigare studerat biomedicinsk vetenskap.

Hennes yrkeserfarenhet omfattar 8 år inom preklinisk och klinisk forskning vid Göteborgs Universitet vid Institutionen för Farmakologi och 25 år inom läkemedelsutveckling. Hennes erfarenhet omfattar klinisk forskning, projektledning och kliniska prövningar.

Sedan 2007 har Pia arbetat som fristående konsult via TrialCo AB och genomfört projektledning, nationella och globala kliniska prövningar i fas I-IV.

Pia har arbetat med Isofol Medical AB sedan december 2014.

Kontakt: 
Email:pia.lisjo@isofolmedical.com
Telefon:(0)702 302 023