Louise Kvistgaard M.Sc Pharmacy

Louise Kvistgaard M.Sc Pharmacy

Quality Assurance Manager & Clinical Trial Manager

Louise är ansvarig för samordningsarbetet kring att uppdatera bolagets Business Quality Manual och den övergripande strukturen av bolagets Quality Management System. I sin roll som Global Clinical Trial Manager är Louise ansvarig för Isofol Medicals observations- och forskarinitierade studier. Louise har en M.Sc. i farmaci från Köpenhamn Universitet.

Hon har 13 års klinisk forskning erfarenhet från läkemedels-, bioteknik- och medicintekniska industrin i Danmark och Sverige.

Hennes erfarenhet omfattar alla aspekter av operationell klinisk forskning, inklusive medical writing och klinisk monitorering. Louise har arbetat mycket med projektledning, utbildning och mentorskap för nya kollegor, men även urval, upphandling och övervakning av externa partners.

Louise har arbetat på Isofol Medical AB sedan augusti 2014.

Kontakt:
Email:louise.kvistgaard@isofolmedical.com
Telefon:(0)707 505 567