Jonathan Holmén MS.c

Jonathan Holmén MS.c

Project Leader

Jonathan arbetar som projektledare för en rad olika områden vilket bland annat inkluderar regulatoriska, prekliniska och kliniska projekt. Jonathan har en M.Sc. i molekylärbiologi från Högskolan i Skövde/Helmholtz Centre for Infection Research samt en tvärvetenskaplig M.Sc. i affärsutveckling inom life science från Göteborgs Universitet och Chalmers. Jonathan har över 10 års erfarenhet inom forskning och läkemedelsutveckling och har tidigare bland annat haft olika roller i prekliniska kontraktsforskningsbolag samt erfarenhet som managementkonsult åt en rad olika farma och bioteknikbolag.

Jonathan har arbetat på Isofol Medical AB sedan i januari 2015.

Kontakt: 
Email:jonathan.holmen@isofolmedical.com
Telefon:(0)702 433 760