Lars Lind

Lars Lind

Director

Lars är specialiserad på industriell utveckling genom affärsängelnätverk. Han har över 25 års erfarenhet av utvecklingsprojekt inom EU, USA, Asien och Mellanöstern.

Han har suttit i ett flertal styrelser på både börsnoterade och privatägda företag i rad internationella branscher såsom IT, frakt, konstruktion, finans och handel. Där har han haft roller som både ordförande och styrelseledamot.

Lars var instrumentell vid grundandet av Isofol Medical tillsammans med Bengt Gustavsson och var ordförande under Isofols första fyra år.

Uppdrag: Direktör / Styrelsemedlem

Invald: 2008 (Styrelseordförande 2008-2012)

Födelseår: 1941

Innehav*: 466 201 aktier och 118 750  teckningsoptioner

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning: Ja

Huruvida personen är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget