Anders Rabbe

Anders Rabbe

Chief Executive Officer

Anders har en bred finansiell- och entreprenöriell bakgrund och har framgångsrikt strukturerat och utvecklat nya bolag inom ett flertal branscher. Han har tidigare erfarenheter från ledande befattningar som verkställande direktör, finanschef och styrelsemedlem i både börslistade och privatägda företag.

Anders har arbetat på Isofol Medical AB sedan 2010.

Uppdrag: Chief Executive Officer

Invald: 2010

Födelseår: 1970

Innehav*:32 613 aktier and 200 000 teckningsoptioner

Kontakt:
Telefon:(0)702433 760
Mail:info@isofolmedical.com

*Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget