Alain Herrera, MD, PhD

Advisor

Dr. Alain Herrera, MD, har varit direkt involverad i ett flertal registreringsprocesser inklusive läkemedlet oxaliplatin. Oxaliplatin utgör tillsammans med fluorouracil och leucovorin en av dagens grundläggande behandlingsregimer, FOLFOX, vid behandling av kolorektalcancer. Dr. Herrera verkar idag som senior rådgivare inom onkologi. Dessförinnan var han Vice President för avdelningen Global Oncology Business Strategy and Development hos Sanofi där han även tidigare haft rollen som chef för Global Oncology Franchise. Dr. Herrera har också varit ordförande för Chiron Therapeutics Europe och verkställande direktör för Pierre Fabre Oncology Laboratories. Dr. Herrera är även styrelseledamot i bland annat; IDDI, Nanobiotix, PDCline Pharma, Gustave Roussy-Transfert och Arcad Foundation.