BÖRSNOTERING

NASDAQ STOCKHOLM VÄLKOMNAR
ISOFOL MEDICAL TILL
FIRST NORTH PREMIER

Läs mer

Välanvänd behandling

Folater är idag en av

de vanligaste läkemedlen

vid cancerbehandling

Dagsläget

Majoriteten av patienter kan
inte dra nytta av dagens
folatbaserade behandlingar

Om Modufolin

Modufolin® har möjlighet
att ersätta all folatbaserad
behandling som används kliniskt

Utvecklingsfas

Isofol har genomfört framgångsrika
möten med myndigheter
i Sverige, Europa och USA

Previous

Next

Startsidan

Kort om Modufolin®

Folater är idag en av de vanligaste läkemedlen vid cancerbehandling

Läs Mer >>

Idag behandlas över 500 000 patienter varje år med folatbaserade läkemedel som en integrerad del i deras cancerbehandlingar i USA, Europa och Japan – mer än för något annat enskilt läkemedel inom cancer.

Majoriteten av patienter kan inte tillgodogöra nytta av dagens folatbaserade behandlingar

Läs Mer >>

Samtliga av dagens marknadsgodkända folatbaserade läkemedel är så kallade prodroger som kräver att kroppen omvandlar dessa för att åstadkomma en klinisk effekt. Den enzymatiska omvandlingen och metabola aktiveringen av läkemedel, såsom leukovorin, är beroende av flera ärftliga faktorer för att utföras korrekt. Isofol har kunnat påvisa att ett flertal gener är avgörande för patienters förmåga att initiera aktiveringsprocessen och att en majoritet av alla patienter därför inte lyckas omvandla dagens folatbaserad behandling på ett optimalt sätt.

Modufolin® har möjlighet att ersätta all folatbaserad behandling som används kliniskt idag

Läs Mer >>

Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten hos alla dagens folatbaserade läkemedel som används kliniskt, inklusive leukovorin och levoleukovorin. Eftersom Modufolin® innehåller den aktiva metaboliten, i dess redan enzymatiskt omvandlade och metabolt aktiverade format, blir effekten av Modufolin® oberoende av ärftliga faktorer hos patienten.

Isofol har genomfört framgångsrika möten med myndigheter i Sverige, Europa och USA

Läs Mer >>

Under 2016 genomfördes möten med både den amerikanska myndigheten FDA (Food and Drug Administration) och den europeiska motsvarigheten EMA (European Medicines Agency). Den kliniska utvecklingsplanen har således redan granskats av bägge myndigheter och baserat på dessa diskussioner följer Isofol nu en tydlig väg mot marknadsregistrering. Målsättningen är att avsluta en proof-of-superiority studie under 2018.

Mer om

Modufolin® – En bättre och mer verksam behandling

Modufolin® har potentialen att göra nytta för majoriteten av alla cancerpatienter behandlade med kemoterapi

Läs mer om Modufolin och hur det fungerar