VD ordet

"Vi skapar nu bästa möjliga
förutsättningar för att ta
Modufolin® till marknaden med
målsättningen att förbättra
behandlingen för hundratusentals
patienter."

Läs Delårsrapport Q3 (jan-sep) 2017

Läkemedelskandidat

MODUFOLIN®
EN BÄTTRE OCH MER VERKSAM BEHANDLING

Läs mer

Välanvänd behandling

Folater är idag en av

de vanligaste läkemedlen

vid cancerbehandling

Läs mer

Dagsläget

Majoriteten av patienter kan
inte dra nytta av dagens
folatbaserade behandlingar

Läs mer

Om Modufolin

Modufolin® har möjlighet
att ersätta all folatbaserad
behandling som används kliniskt

Läs mer

Utvecklingsfas

Isofol har genomfört framgångsrika
möten med myndigheter
i Sverige, Europa och USA

Läs mer

Previous

Next

Startsidan 2